Almudena

Almudena

Almudena online

Have you ever heard of Franco’s child slaves? Almudena Grandes is a long-established writer who studied Spanish history at the University of Madrid and has written two books about life in Franco’s Spain when she was asked this question a few years ago by a well-dressed, elderly lady at an event for Franco’s victims.
– And I hadn’t! I, who am so knowledgeable, did not know that there was a law that made it possible to send away children of political prisoners and force them to work without pay. And there are SO many other abuses committed during the dictatorship that today’s Spaniards know nothing about. That’s what drives me,” says Almudena Grandes, whose columns in El País newspaper make her one of Spain’s most influential opinion leaders.
The story of Isabella Perales, whose mother was tricked into sending her and her little sister away to school, is the basis of Almudena Grandes’ book Manolita’s Three Weddings. Last autumn it was published in Swedish translation.

Catedral de la almudenakatedralen i madrid, spanien

BeskrivningInformationMadridskatedralen, som står i Habsburgs Madrid, har en kort men snårig historia. De första planerna för kyrkan utarbetades 1879 av Francisco de Cubas, som ville skapa ett pantheon för den avlidna drottning Maria de la Mercedes. Grundstenen lades 1883, men när påven Leo XIII år 1885 beviljade en bulla för inrättandet av biskopsstiftet Madrid-Alcalá ändrades planerna för kyrkan till planer för en katedral.
Cubas påbörjade ett nytt projekt, mer ambitiöst än det föregående, denna gång inspirerat av den franska 1700-talsgotiken, med tillägg av element från katedralerna i Reims, Chartres och León. Projektet, som var det första som innehöll en stor romansk krypto, tjänade som grund för den slutliga byggnaden. Katedralen var tänkt som ett votivtempel uppfört av folket, men donationerna var otillräckliga och det blev många förseningar i genomförandet av arbetet. År 1899 dog markisen av Cubas och Miguel Olabarría, Enrique Maria Repullés och Juan Moya fick därefter ansvaret för projektet.

Katedralen i almudena

Almudena började på ABG 2004 och är partner på avdelningarna för kemi och material samt läkemedel. Hennes verksamhet är inriktad på läkemedel och andra områden inom kemi, inklusive nanoteknik och polymerer, och omfattar strategisk rådgivning om utveckling av patentportföljen samt utarbetande av yttranden om giltighet och verksamhetsfrihet. Hon är kvalificerad europeisk patentombudsman (EQE, 2010).
Almudenas avhandling handlade om polymerfotokemi vid CSIC:s institut för polymervetenskap och -teknik och innebar en vistelse vid Tammerfors universitet i Finland. Hon arbetade också som postdoktoral forskare vid CSIC (2001).

Almudena uttal

ALMUDENA BERNABEUContakt Almudena BernabeuAlmudena Bernabeu är medgrundare av Guernica-gruppen, medansvarig för Guernica 37 International Justice Chambers, meddirektör för G37 Despacho Internacional och direktör för Guernica Centre for International Justice.
Almudena är en välkänd internationell jurist med en lång karriär inom områdena övergångsrättvisa och internationell straffrätt och mänskliga rättigheter. Under sina år som direktör för övergångsjuridik vid den amerikanska organisationen Center for Justice & Accountability har Bernabeu framgångsrikt drivit mer än ett dussin civilrättsliga mål enligt Alien Tort Statute och straffrättsliga mål i Europa enligt principen om universell jurisdiktion för att hjälpa offren att få fram sanning och ansvarsskyldighet för internationella brott. Almudena har belönats internationellt för sitt bidrag till mekanismer för rättvisa och ansvarsskyldighet runt om i världen, särskilt för att hon har drivit banbrytande fall i Guatemala, El Salvador, Peru, Chile, Argentina, Ecuador och många andra länder.